פיזיקה 1 חומר עזר

דף סיכום למבחן:

דף נוסחאות

תנועה בתאוצה קבועה:
כוח חיכוך:
משפט עבודה ואנרגיה:
חוק שימור האנרגיה:
חוק שימור התנע:
סוגי התנגשויות:
מתקף:
פלייליסט – תנועה מעגלית:
מרכז מסה:
פלייליסט תנועה הרמונית:
שיתוף בקליק: