אינפי 2 חומר עזר

סרטוני עזר

אינטגרל מסויים:
שטח בין גרפים:
נפח גוף סיבוב סביב ציר ה-X:
נפח גוף סיבוב סביב ציר הY:
אינטגרל לא אמיתי:
מבחני השוואה לאינטגרל לא אמיתי:
פונקציות של מספר משתנים:
גבולות של פונקציות עם שני משתנים:
מישור משיק:
דיפרנציאל שלם וקירוב ליניארי:
נגזרות חלקיות מורכבות – כלל השרשרת:
נגזות מכוונות וגרדיאנט
מישור משיק:
כופלי לגרנז':
שיתוף בקליק: