אינפי 1 – חומר עזר

סדרות:
פונקציות:
פעולות על פונקציות:
הרכבה של פונקציות:
שיתוף בקליק: