נשים במקרא בראייה פמניסטית סוציולוגית

שיתוף בקליק: