מטלה 6,7 – חקר ביצועים ב'

עלו פתרונות של מטלה 6,7 – חקר ביצועים ב'.

שיתוף בקליק: