חומרים של שנה ב'

רשימה של חומר חדש לטובת סטודנטים של שנה ב' שהועלה:

  1. פיזיקה 2 – מבחנים משני קודמות.
  2. בדידה – סיכומים.
  3. חקר ביצועים א – מטלות ומבחנים משנים קודמות.
  4. מבוא להנדסת תעשייה וניהול – פתרון מטלות להגשה.
  5. סטטיסטיקה – תרגילי בית ,מבחנים משנים קודמות ופתרון עבודות הגשה.
  6. מימון – מטלות בית, מבחנים משנים קדומות.

 

שיתוף בקליק: